Undertegnede virksomhed, der er registreret hos Datatilsynet ( Se udskrift af tilladelse i håndbogen ) er ifølge den nye Europæiske Databeskyttelsesforordningen pr. 25. maj 2018 blevet pålagt, at informere virksomhedens klienter om procedure ifølge den nye lovgivning, samt indhente underskrevet samtykkeerklæring hos klienten, i de tilfælde der opbevares personfølsomme oplysninger i virksomhedens arkiv.

Klienten modtager ( via TerapeutBooking systemet ) en mail fra mig vedr. samtykkeerklæringen.

I denne mail er der et link hvor klienten digitalt skal godkende/ ”underskrive” samtykkeerklæringen til at jeg opbevarer de person-relevante oplysninger jeg modtager af klienten selv.

For virksomheden gælder den beskrevne lov: www.datatilsynet.dk,
Se udskrift i håndbogen vedr. Samtykke og Databeskyttelses-forordningen.

Databehandleraftale

Imellem:

Dataansvarlig

Anja Kolters Torebyvej 48

4891 Toreby L
CVR: 35596836 Kontaktperson: anja@kolters.eu og

Databehandler

Mango Apps ApS Strandlodsvej 44, 3. sal

2300 København S
CVR: 35642536
Kontakt: kontakt@terapeutbooking.dk

Jeg indhenter ( via klienten) oplysninger om Navn, Adresse, Telefonnummer, Mail adr., Arbejde, Helbredsoplysninger.

Cpr. Nr. oplyses kun hvis klienten er medlem af ”danmark” og ønsker automatisk indberetning.

Mit formål med at indhente personoplysninger, er at kunne skrive en faktura til klienten, at kunne dokumentere den gennemførte behandling, samt at diagnosticere og behandle kunden bedst muligt med de kundskaber jeg besidder. Hvilket er Akupunktur, Fysiurgisk massage, Laser terapi, Cupping terapi.

Ingen oplysninger gives til 3.part uden klientens samtykke. Samtykkedatoen vil blive registreret i journalen.

Jeg har tavshedspligt og i tilfælde af at jeg fagligt har brug for at diskutere en sag med en kollega, vil det være uden navns nævnelse. Altså kun f.eks. Kvinde 34 år etc.

Der kan til enhver tid gøres indsigelse, som at få ændret oplysninger, rettet dem, udleveret dem og få slettet dem.

Alle journalark tilintetgøres efter 5 år og en klient kan til enhver tid få at se hvad der står i egen journal og kan til enhver tid, også før de 5 år er gået, få slettet sin journal.

Alle data er gemt elektronisk via min databehandler TerapeutBooking på en sikker krypteret side, og derfor kan oplysninger ikke hackes hos mig.

Mine indberetninger til ”danmark” sendes på en sikker krypteret side via min databehandler TerapeutBooking til ”danmark”.

Hvis du skriver til mig på Facebook vil beskeden altid blive besvaret privat til klienten selv, enten via Messenger eller via oplyst Telefon nr.

Anja Kolters Torebybyvej 48, 4891 Toreby CVR: 35596836